Giỏ hàng

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ PHÍ THƯỜNG TRÚ NHÂN CỦA CANADA BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2024

Sau đây là những thay đổi về mức phí thường trú nhân được cập nhật trên trang CIC News

Bộ Di trú IRCC có thông báo rằng kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2024, Bộ sẽ tăng một số phí thường trú nhân (PR).

Các mức tăng sau đây được áp dụng cho khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026 như sau:

Chương trình

Ứng viên

Phí hiện tại

(tháng 4 năm 2022 – tháng 3 năm 2024)

Phí mới

(tháng 4 năm 2024 – tháng 3 năm 2026)

Phí quyền thường trú nhân

Người nộp đơn chính và vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

$515

$575

Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp)

Người nộp đơn chính

$850

$950

Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp)

Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

$850

$950

Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp)

Con phụ thuộc đi cùng

$230

$260

Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà)

Người nộp đơn chính

$570

$635

Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà)

Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

$570

$635

Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà)

Con phụ thuộc đi cùng

$155

$175

Kinh doanh

(liên bang và Quebec)

Người nộp đơn chính

$1,625

$1,810

Kinh doanh

(liên bang và Quebec)

Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

 

$850

$950

Kinh doanh (liên bang và Quebec)

Con phụ thuộc đi cùng

$230

$260

Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác)

Phí tài trợ

$75

$85

Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác)

Người nộp đơn chính được tài trợ

$490

$545

Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác)

Con được bảo lãnh (người nộp đơn chính dưới 22 tuổi và không phải là vợ/chồng/bạn đời)

$75

$85

Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác)

Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

$570

$635

Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác)

Con phụ thuộc đi cùng

$155

$175

Người được bảo vệ

Người nộp đơn chính

$570

$635

Người được bảo vệ

Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

$570

$635

Người được bảo vệ

Con phụ thuộc đi cùng

$155

$175

Chính sách nhân đạo và nhân ái / Chính sách công

Người nộp đơn chính

$570

$635

Chính sách nhân đạo và nhân ái / Chính sách công

Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật

$570

$635

Chính sách nhân đạo và nhân ái / Chính sách công

Con phụ thuộc đi cùng

$155

$175

Người được cấp giấy phép

Người nộp đơn chính

$335

$375

Ghi chú:

Các nhóm người nộp đơn sau đây được miễn nộp Phí Quyền Thường trú:

  • Con được bảo lãnh (của người nộp đơn chính theo diện đoàn tụ gia đình) – con phải dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời;
  • Các ứng viên chính theo các lớp chính sách công và nhân đạo.

Lưu ý: Phí này thường được trả bởi tất cả những người nộp đơn xin thường trú (trừ trẻ em phụ thuộc và người được bảo vệ)

Nguồn: CIC News / ICAC dịch

 

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN