Giỏ hàng

TỶ LỆ NGƯỜI NHẬP CƯ CÓ VIỆC LÀM Ở CANADA TĂNG VÀO NĂM 2023

Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan) năm 2023 được công bố ngày 5/1, có mối tương quan rõ ràng giữa tỷ lệ việc làm của những người nhập cư trong độ tuổi lao động* và thời gian họ đặt chân đến Canada.

Điều quan trọng là dữ liệu của StatsCan đã đánh giá việc làm và thất nghiệp của 2 nhóm người nhập cư nói chung - những người “15 tuổi trở lên” và những người “25 đến 54 tuổi” (được StatsCan định nghĩa là độ tuổi lao động chính).

Tuy nhiên, bài viết này sẽ tập trung vào những người nhập cư Canada trong độ tuổi lao động chính, vì họ chiếm tỷ lệ lớn hơn trong số những người nhập cư hàng năm đến Canada và là khu vực tập trung lớn hơn của hệ thống nhập cư Canada.

Tỷ lệ việc làm trong số những người nhập cư cốt lõi trong độ tuổi lao động

Vào năm 2023, những người nhập cư cốt lõi trong độ tuổi lao động trên khắp Canada đã có tỷ lệ việc làm tăng lên tương ứng với số năm kể từ khi đặt chân đến Canada.

Nói cách khác, trong số những người nhập cư từ 25 đến 54 tuổi, tỷ lệ có việc làm vào năm 2023 cao nhất đối với những người đến Canada “hơn 10 năm trước” và thấp nhất đối với những người nhập cư đến Canada “sớm hơn 5 năm”. ”

Cụ thể, dữ liệu StatsCan hiển thị các số liệu sau đây về tỷ lệ việc làm của những người nhập cư trong độ tuổi lao động vào năm 2023.

 • Người nhập cư đến nơi sớm hơn 5 năm hoặc ít hơn: 77,8%
 • Người nhập cư đến nơi sớm hơn từ 5 đến 10 năm: 81,9%
 • Người nhập cư đến nơi hơn 10 năm trước: 84,5%

Đáng chú ý, tỷ lệ việc làm chung của những người nhập cư trên đất liền vào năm 2023 là 82,6%, thấp hơn gần 4% so với tỷ lệ việc làm của những người sinh ra ở Canada trong nhóm dân số trong độ tuổi lao động chính (86,3%).

Cũng cần lưu ý rằng số liệu về tỷ lệ việc làm năm 2023 là mức cao nhất kể từ năm 2019 đối với 2 trong 3 nhóm nhỏ người nhập cư.

Cụ thể hơn, kể từ khi đạt 81% vào năm 2019, tỷ lệ có việc làm của người nhập cư ở Canada từ 5-10 tuổi đã giảm xuống còn 74,4% vào năm 2020. Kể từ đó, con số này đã dần tăng lên đến mức tương đương vào năm 2023. Ngoài ra, người nhập cư ở Canada trong ít nhất 10 năm, tỷ lệ có việc làm của họ đạt 83,2% trước khi giảm xuống còn 77,9% vào năm 2020. Con số này cũng tăng đều trong ba năm qua cho đến nay.

Mặt khác, những người nhập cư đến Canada từ 5 năm trước trở xuống có tỷ lệ việc làm là 71,1% vào năm 2019. Trong khi tỷ lệ này cũng đã tăng trở lại kể từ khi giảm xuống 69,3% vào năm 2020, nhóm phụ này lại bị giảm nhẹ về việc làm. tỷ lệ từ năm 2022 (78%) đến năm 2023 (77,8%).

Lưu ý: Tỷ lệ việc làm giảm trong năm 2020 có thể là do đại dịch COVID-19

Tỷ lệ thất nghiệp trong số những người nhập cư trong độ tuổi lao động cốt lõi

Xu hướng tương tự liên quan đến kết quả việc làm tốt hơn với nhiều thời gian hơn kể từ khi đặt chân đến Canada có thể được tìm thấy ở tỷ lệ thất nghiệp của những người nhập cư cốt lõi trong độ tuổi lao động vào năm 2023.

Cụ thể, phần sau đây phác thảo tỷ lệ thất nghiệp trong số những người nhập cư trong độ tuổi lao động vào năm 2023.

 • Những người nhập cư đến nơi sớm hơn 5 năm hoặc ít hơn: 8,0%
 • Người nhập cư đến nơi từ 5 đến 10 năm trước: 5,2%
 • Người nhập cư đến nơi hơn 10 năm trước: 4,7%

Đáng chú ý, sau khi mỗi nhóm nhỏ đạt mức cao* về tỷ lệ thất nghiệp vào năm 2020, cả ba nhóm người nhập cư trên đất liền đều có tỷ lệ thất nghiệp giảm vào năm 2021 nhưng con số này lại tăng lên trong hai năm qua.

*Mức cao mà mỗi nhóm đạt được vào năm 2020 có liên quan đến dữ liệu từ năm 2019

Những người nhập cư đến nơi sớm hơn 5 năm hoặc ít hơn

 • 2021: 8,6%
 • 2022: 7,7%
 • 2023: 8,0%

Những người nhập cư đến từ 5 đến 10 năm trước

 • 2021: 8,7%
 • 2022: 4,9%
 • 2023: 5,2%

Những người nhập cư đến nơi hơn 10 năm trước

 • 2021: 7,1%
 • 2022: 4,6%
 • 2023: 4,7%

Lưu ý: Để so sánh, tỷ lệ thất nghiệp của người gốc Canada trong độ tuổi này là 4,0% vào năm 2023, tăng từ 3,9% một năm trước

Số liệu thống kê việc làm của người nhập cư quan trọng khác vào năm 2023

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2023 cao nhất trong số những người nhập cư có thời gian làm việc lâu nhất

 • Người nhập cư đến nơi sớm hơn 5 năm hoặc ít hơn: 84,6%
 • Người nhập cư đến nơi sớm hơn từ 5 đến 10 năm: 86,3%
 • Người nhập cư đến nơi sớm hơn 10 năm: 88,7%

Vào năm 2023, 89,9% người gốc Canada thuộc nhóm dân số trong độ tuổi lao động cốt lõi đã tham gia lực lượng lao động quốc gia .

Tăng trưởng việc làm toàn thời gian cho tất cả các nhóm người nhập cư từ năm 2022 đến năm 2023

StatsCan định nghĩa việc làm toàn thời gian là làm việc “30 giờ trở lên mỗi tuần với công việc chính hoặc duy nhất của họ”.

Lưu ý: Các ước tính sau đây tính bằng 1000, được làm tròn đến hàng trăm gần nhất

Những người nhập cư đến nơi sớm hơn 5 năm hoặc ít hơn

 • 2022: 600,7
 • 2023: 647,1

Những người nhập cư đến từ 5 đến 10 năm trước

 • 2022: 667,6
 • 2023: 676,4

Những người nhập cư đến nơi hơn 10 năm trước

 • 2022: 1961.0
 • 2023: 2031.4

Một nhóm người nhập cư chứng kiến ​​sự sụt giảm việc làm bán thời gian từ năm 2022 đến năm 2023

Từ năm 2022 đến năm 2023, những người nhập cư đến Canada cách đây 5 năm trở xuống đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng việc làm bán thời gian * trong hai năm qua (73,1 vào năm 2022 lên 75,8 vào năm 2023). Một lần nữa, các ước tính sau đây (cũng như các ước tính ở trên) đều ở mức 1000, sau đó được làm tròn đến hàng trăm gần nhất.

*StatsCan định nghĩa việc làm bán thời gian là làm việc “ít hơn 30 giờ mỗi tuần đối với công việc chính hoặc công việc duy nhất của họ”

Điều này cũng đúng đối với những người nhập cư đến Canada ít nhất 10 năm trước, vì nhóm này chứng kiến ​​​​sự bùng nổ việc làm bán thời gian từ 249,3 năm 2022 lên 252,7 vào năm 2023.

Tuy nhiên, mặt khác, những người nhập cư đến Canada từ 5 đến 10 năm trước đã chứng kiến ​​​​sự sụt giảm việc làm bán thời gian – từ 88,1 (2022) xuống 76,1 (2023).

Nguồn: CIC News/ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN