Giỏ hàng

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ SỞ HỮU ĐỒNG THỜI GIẤY PHÉP HỌC TẬP VÀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HỢP LỆ KHÔNG?

Với điều kiện đáp ứng được một số yêu cầu nhất định, người nước ngoài thực sự có thể có cả giấy phép học tập và giấy phép lao động cùng một lúc.

Vì giấy phép lao động và giấy phép học tập có các tiêu chí và điều kiện đủ điều kiện khác nhau, công dân nước ngoài muốn sở hữu cả hai giấy phép cùng một lúc sẽ phải tuân thủ các yêu cầu đủ điều kiện cho từng giấy phép riêng biệt.

Ngoài ra, khi nộp đơn xin cả hai giấy phép cùng một lúc, người nộp đơn phải thuyết phục được nhân viên nhập cư rằng họ có thể làm việc và học tập cùng một lúc.

Theo Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi kèm thư giải thích như một phần của đơn xin giấy phép*. Thư giải thích này nhằm mục đích chứng minh cách người nộp đơn sẽ làm việc và học tập cùng một lúc, nên cung cấp “chi tiết về cách bạn cân bằng lịch làm việc với việc học của mình”.

*Người xin giấy phép trực tuyến nên tải lên thư giải thích trong phần thông tin khách hàng trong danh sách kiểm tra tài liệu của họ.

Những điều quan trọng cần biết về việc có hai giấy phép

Mặc dù có thể nộp đơn xin và có hai giấy phép cùng lúc, một số công dân nước ngoài có thể học tập tại Canada mà không cần giấy phép du học trong khi vẫn có giấy phép lao động hợp lệ.

Ngoài ra, việc có hai giấy phép cùng một lúc có thể có một số tác động quan trọng đến khả năng hội đủ điều kiện của người mới tham gia các chương trình khác, bao gồm chương trình Giấy phép làm việc sau đại học (PGWP).

Người lao động nước ngoài có thể học tập mà không cần giấy phép du học

Cụ thể, một số người có giấy phép lao động ở Canada có thể đủ điều kiện học tập mà không cần giấy phép du học nếu:

  • Họ có giấy phép lao động hợp lệ được cấp vào hoặc trước ngày 7 tháng 6 năm 2023
  • Họ đã được cấp thư ủy quyền làm việc* (để làm việc trong khi đơn xin giấy phép của họ được xử lý) vào hoặc trước ngày 7 tháng 6 năm 2023

*IRCC lưu ý rằng thư này cũng có thể được sử dụng bởi các cá nhân đang chờ quyết định gia hạn giấy phép lao động.

Tác động có thể xảy ra đối với việc đủ điều kiện tham gia các chương trình khác

Thường trú (PR)

Đối với những người muốn nộp đơn xin PR ở Canada, IRCC lưu ý rằng “kinh nghiệm làm việc [có được] trong khi [có] giấy phép học tập không được tính vào yêu cầu kinh nghiệm làm việc cho hầu hết các chương trình [PR].”

Một ví dụ chính về ngoại lệ đối với tuyên bố trên là khả năng đủ điều kiện tham gia Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP). Không có chương trình nào trong số ba chương trình do hệ thống quản lý ứng dụng Express Entry quản lý tính kinh nghiệm làm việc đạt được ở Canada, trong khi người nộp đơn là sinh viên toàn thời gian, được tính vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ .

Lưu ý: Điểm CRS được sử dụng để xếp hạng các hồ sơ ứng viên Express Entry với nhau trước khi rút thăm Express Entry từ IRCC.

Tuy nhiên, không giống như Canadian Experience Class (CEC) và Federal Skilled Trades Program (FSTP), FSWP có điều kiện cho phép người nộp đơn sử dụng kinh nghiệm làm việc ở Canada có được, trong khi có giấy phép học tập, để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và đủ điều kiện của chương trình.

Điều quan trọng cần nhớ là điểm đủ điều kiện tối thiểu khác với điểm CRS. Mặc dù loại kinh nghiệm làm việc này có thể tăng điểm đủ điều kiện tối thiểu nhưng nó sẽ không tăng điểm CRS.

Để kinh nghiệm làm việc của ứng viên được tính vào yêu cầu tối thiểu của FSWP, công việc phải :

  • Đã được làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian bằng tiền lương hoặc hoa hồng
  • Đã làm việc liên tục (không có khoảng trống việc làm) trong ít nhất một năm
  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình

PGWP

Sinh viên quốc tế dự định đăng ký PGWP sau khi học xong phải đảm bảo tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình PGWP trong khi họ có hai giấy phép cùng một lúc.

Quan trọng nhất, người có giấy phép kép phải đảm bảo duy trì tư cách sinh viên toàn thời gian trong tất cả các học kỳ của chương trình học, ngay cả khi đang làm việc.

Các bước tiếp theo

Quá trình cấp 2 giấy phép cùng một lúc có thể phức tạp do các tiêu chí đủ điều kiện khác nhau cho cả hai loại giấy phép. Ngoài ra, việc viết một lá thư giải thích thuyết phục có thể khó khăn, đây là chìa khóa để chứng minh với IRCC rằng ứng viên có thể vừa làm việc vừa học tập tại Canada.

Đối với những người đang tìm kiếm sự trợ giúp và lời khuyên trước khi theo đuổi hai giấy phép cùng một lúc, một luật sư nhập cư có thể rất hữu ích trong quá trình này. Cụ thể, luật sư nhập cư là những chuyên gia được quản lý có thể giúp đỡ những người mới đến với nhiều nhiệm vụ liên quan đến giấy phép bao gồm:

  • Giúp người mới hoàn thành hồ sơ đầy đủ và chính xác
  • Liên lạc với chính phủ Canada thay mặt cho người xin giấy phép làm việc/học tập
  • Đảm bảo người nộp đơn tránh được những sai sót nghiêm trọng trong quá trình cấp phép
Nguồn: CIC News/ICAC dịch

 

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN