Giỏ hàng

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠM THỜI TẠI CANADA CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

Người lao động nước ngoài tạm thời ở Canada được đảm bảo các quyền mà chủ lao động phải tuân thủ; hoặc có nguy cơ chịu hậu quả pháp lý nếu không tuân thủ.

Các chính sách nhân quyền của Canada rất rộng rãi, thậm chí còn mở rộng cho cả những công dân nước ngoài tạm thời đến làm việc tại nước này.

Temporary Foreign Worker Program (TFWP), International Mobility Program (IMP)—hai con đường chính để người lao động nước ngoài đến làm việc tại Canada—công dân nước ngoài làm việc tại Canada được trao các quyền và sự bảo vệ giống như công dân và thường trú nhân.
Nếu bạn là lao động nước ngoài, chủ lao động của bạn phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ do TFWP và IMP quy định, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý.

Quyền lợi của một công nhân nước ngoài tạm thời là gì?

Quyền của người lao động nước ngoài có thể được chia thành: Người sử dụng lao động PHẢI LÀM GÌ và KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ để tuân thủ các tiêu chuẩn của chương trình và pháp luật Canada.

Những điều mà bắt buộc chủ lao động PHẢI LÀM để phù hợp với các quyền của người lao động nước ngoài tạm thời?

Theo Cơ quan Nhập cư Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), chủ lao động của bạn phải:
 
 • Cung cấp các thông tin về các quyền lợi;
 • Cung cấp một bản hợp đồng lao động có chữ ký của người lao động trước hoặc vào ngày làm việc đầu tiên;
 • Trả tiền cho công việc của người lao động như đã nêu trong hợp đồng lao động. Nếu thỏa thuận bao gồm làm thêm giờ, người chủ lao động cũng phải tôn trọng điều này;
 • Thực hiện những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho người lao động một nơi làm việc không có lạm dụng, (bao gồm cả trả thù);
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn về việc làm và tuyển dụng của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ mà người lao động đang làm việc;
 • Đào tạo người lao động cách thực hiện công việc của mình một cách an toàn, bao gồm cách vận hành an toàn bất kỳ thiết bị hoặc máy móc nào—kể cả việc cung cấp và đào tạo thiết bị bảo hộ;
 • Thực hiện hành động hợp lý để giúp bạn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu người lao động bị thương, hoặc bị bệnh tại nơi làm việc;
 • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp lý nếu người lao động bị thương hoặc bị bệnh tại nơi làm việc.
Những điều mà chủ lao động KHÔNG ĐƯỢC LÀM để phù hợp với các quyền của người lao động nước ngoài tạm thời?
 

Tương tự như những gì người chủ lao động phải làm theo TFWP và IMP, họ cũng được yêu cầu không làm một số việc nhất định; Ví dụ, chủ lao động của bạn không thể:

 • Buộc người lao động làm công việc không an toàn, hoặc công việc mà hợp đồng lao động không cho phép;
 • Buộc người lao động phải làm việc nếu đang bị ốm hoặc bị thương;
 • Gây áp lực hoặc buộc người lao động phải làm thêm giờ không có trong hợp đồng lao động;
 • Ngược đãi người lao động, làm việc không an toàn, nhà ở không phù hợp hoặc hợp tác với cuộc thanh tra do nhân viên chính phủ tiến hành;
 • Lấy hộ chiếu của người lao động;
 • Trục xuất bạn khỏi Canada hoặc thay đổi tình trạng nhập cư của bạn; hoặc
 • Yêu cầu bạn hoàn trả các khoản phí liên quan đến tuyển dụng mà họ có thể đã trả để thuê bạn.

Điều gì xảy ra nếu chủ lao động không tuân thủ?

Nếu chủ lao động bị phát hiện là không tuân thủ các tiêu chuẩn của TFWP hoặc IMP, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý. Nếu chủ lao động bị kết tội vi phạm sau ngày 1 tháng 12 năm 2015, họ sẽ:
 
 • Nhận cảnh báo từ IRCC;
 • Nhận hình phạt lên tới 100.000 đô la cho mỗi lần vi phạm, tối đa là 1 triệu đô la một năm;
 • Công bố tên và địa chỉ công ty của họ trên trang web của IRCC, với các chi tiết về hành vi vi phạm và hậu quả;
 • Đình chỉ hoặc thu hồi Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) đã ban hành trước đó. LMIA là đánh giá nội bộ của chính phủ Canada để xác định tác động của việc tuyển dụng lao động nước ngoài đối với thị trường lao động Canada. Được yêu cầu trước khi thuê một công nhân nước ngoài ở Canada;
 • Bị xóa vì không thể tham gia lại TFWP hoặc IMP.

Làm cách nào để báo cáo việc chủ lao động không tuân thủ?

Nếu chủ lao động bị phát hiện không tuân thủ, bạn nên báo cáo họ với các cơ quan có thẩm quyền.

Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Canada thông qua đường dây của họ: +1-866-602-9448. Đây là một dịch vụ bí mật có thể được cung cấp bằng hơn 200 ngôn ngữ, được tạo ra để hỗ trợ người lao động nước ngoài. Có một biểu mẫu trực tuyến tương tự có thể được điền vào.

Ngoài ra, có nhiều tổ chức hỗ trợ cho người lao động nhập cư ở Canada:

 • Người lao động ở British Columbia người lao động có thể liên hệ với Mạng lưới Người mới đến Sân bay Cộng đồng hoặc MOSAIC;
 • Người lao động ở Alberta, Saskatchewan và Manitoba có thể liên hệ với Hiệp hội Nhập cư Công giáo Calgary thông qua Trung tâm TFW hoặc Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng của họ;
 • Người lao động ở Ontario, Nova Scotia và Đảo Hoàng tử Edward có thể liên hệ với KAIROS Canada; Và
 • Người lao động ở Quebec có thể liên hệ với Travailleurs Etrangers Temporaires.

Người lao động nước ngoài tạm thời cũng có thể báo cáo các vấn đề khác với người chủ lao động của họ cho IRCC (ngoài phạm vi của TFWP hoặc IMP), nếu cần.

Nguồn: CICNews/ ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN