Giỏ hàng

MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH MỖI GIỜ ĐƯỢC CẬP NHẬT CHO CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠM THỜI NĂM 2023

Tiền lương trung bình theo giờ ở tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ (ngoại trừ Nunavut) sẽ tăng sau ngày 31 tháng 5.

Người chủ lao động ở Canada đang tuyển dụng công dân nước ngoài sử dụng mức lương trung bình theo giờ của tỉnh và vùng lãnh thổ để biết các yêu cầu mà họ phải đáp ứng đối với Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP).

Vị trí địa điểm và mức lương được cung cấp cho nhân viên sẽ quyết định xem người chủ lao động có cần đăng ký Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) theo luồng cho các vị trí lương cao hay lương thấp hay không, mỗi vị trí đều có yêu cầu riêng.

Nếu nhân viên đang được trả dưới mức lương trung bình của tỉnh/lãnh thổ được coi là mức lương thấp và nếu họ đang được trả bằng hoặc cao hơn mức trung bình được coi là mức lương cao.

 

Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) là gì?

TFWP cho phép người chủ lao động Canada thuê công dân nước ngoài để lấp đầy tình trạng thiếu lao động ở Canada. Người chủ lao động muốn tuyển dụng theo TFWP cần phải hoàn thành bài kiểm tra thị trường lao động của chính phủ Canada, Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA). LMIA đảm bảo rằng sẽ có tác động tích cực hoặc trung lập đến thị trường lao động Canada nếu người sử dụng lao động thuê người lao động nước ngoài.

Cần phải có LMIA và giấy phép làm việc tạm thời trước khi người nước ngoài có thể bắt đầu làm việc cho người chủ lao động Canada thông qua TFWP.

Nếu bạn đang muốn thuê một công nhân lương cao, bạn phải gửi các kế hoạch chuyển đổi cùng với LMIA để đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các bước với tư cách là người chủ lao động để giảm sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài theo thời gian. Điều này đảm bảo rằng những người Canada đủ điều kiện được ưu tiên cho các công việc có sẵn.

Nếu bạn đang muốn thuê một công nhân lương thấp, bạn không cần phải gửi kế hoạch chuyển đổi cùng với LMIA. Thay vào đó, chính phủ Canada đặt giới hạn về số lượng công nhân lương thấp mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để hạn chế quyền tiếp cận TFWP

Nếu bạn là người chủ lao động đưa ra mức lương thấp hơn mức trung bình của tỉnh/lãnh thổ, bạn phải:

  • Thanh toán phương tiện đi lại cho người lao động nước ngoài tạm thời;
  • Đảm bảo có sẵn nhà ở giá rẻ;
  • Đóng bảo hiểm y tế tư nhân cho đến khi người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh;
  • Đăng ký người lao động nước ngoài tạm thời với ban an toàn nơi làm việc cấp tỉnh/lãnh thổ;
  • Cung cấp một hợp đồng sử dụng lao động-nhân viên.

Cuối cùng, đơn đăng ký sẽ được Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) xem xét và các quan chức sẽ cần xác định rằng không có người Canada đủ tiêu chuẩn nào bị bỏ qua vì lợi ích của người lao động nước ngoài.

Nguồn: CIC News/ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN