Giỏ hàng

LÀM THẾ NÀO XIN OPEN WORK PERMIT CANADA CHO VỢ/CHỒNG?

Nếu bạn và đối tác Canada của bạn nộp đơn xin bảo lãnh vợ / chồng ở Canada, bạn có thể đủ điều kiện để làm việc trong khi chờ quyết định.

Vợ/chồng và các đối tác thông luật của người Canada có thể nhận được giấy phép lao động mở trong khi đơn xin bảo lãnh thường trú trong Canada của họ đang được xử lý.
Bộ di trú, nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) nhằm xử lý các đơn đăng ký được nộp thông qua chương trình Bảo trợ Vợ chồng trong vòng 12 tháng. Chương trình open workpermit có thể cho phép vợ / chồng nước ngoài làm việc trong khi chờ quyết định từ IRCC. Nó có thể giúp giảm thiểu những khó khăn về kinh tế và tình cảm của quá trình nộp đơn kéo dài bằng cách loại bỏ nhu cầu của người phối ngẫu phải lựa chọn giữa việc sống với bạn đời và khả năng làm việc.

Giấy phép lao động mở không phải là người sử dụng lao động cũng như công việc cụ thể và nó cho phép người sở hữu làm việc cho hầu hết bất kỳ nhà tuyển dụng nào của Canada mà trước tiên không cần phải nhận được lời đề nghị làm việc đã được xác nhận. Những giấy phép lao động này thường có giá trị trong hai năm hoặc tính đến ngày hết hạn hộ chiếu của người nộp đơn, tùy điều kiện nào đến trước.

Để có được giấy phép lao động công khai theo diện vợ chồng, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đơn xin thường trú phải được nộp theo Chương trình Nhập cư Bảo trợ Vợ / chồng / Luật sư Thông thường;
  • Người nộp đơn phải cư trú tại cùng địa chỉ với người bảo lãnh (vợ / chồng / người chung sống);
  • Người nộp đơn phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ (với tư cách là du khách, sinh viên hoặc công nhân); và
  • Người nộp đơn và người bảo lãnh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện theo sự bảo trợ của vợ / chồng hoặc đối tác theo luật chung.

Có thể xin giấy phép lao động mở và xin tài trợ cùng một lúc. Nếu bạn đã nộp đơn xin tài trợ, bạn có thể nộp đơn xin giấy phép lao động trực tuyến sau khi nhận được xác nhận từ IRCC.

Nếu vợ / chồng hoặc đối tác thông luật không có tư cách hợp lệ trong khi nộp đơn, IRCC sẽ xử lý đơn xin giấy phép lao động của họ sau khi đơn xin thường trú của họ đã được chấp thuận về nguyên tắc.

Nguồn: CICNews/ICA dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN