Giỏ hàng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGẮN HẠN CỦA CANADA

Người lao động nước ngoài có thể làm việc bất cứ nơi đâu tại Canada với giấy phép lao động ngắn hạn

 

Giấy phép lao động ngắn hạn cho phép người lao động nước ngoài linh hoạt trong việc lựa chọn nơi họ làm việc tại Canada

Thông thường, công dân nước ngoài muốn làm việc tại Canada cần phải có giấy phép lao động. Những giấy phép này có thể được ràng buộc với một người sử dụng lao động hoặc nghề nghiệp cụ thể. Ngược lại, giấy phép lao động ngắn hạn cho phép tự do đi lại, cho dù đó là nơi làm việc, nghề nghiệp hoăjc địa điểm ở Canada.

Người sử dụng lao động không cần phải thực hiện Labour Market Impact Assessment (LMIA) để thuê một công nhân nước ngoài có giấy phép lao động ngắn hạn.

Có nhiều cách để đủ điều kiện nhận giấy phép lao động ngắn hạn. Dưới đây là một số cách nổi bật:

Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp

Vào năm 2021, hầu hết các giấy phép lao động được miễn LMIA đã được cấp cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp đủ điều kiện để được cấp Post-Gradution Work Permit (PGWP).

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện để làm việc tại Canada trong tối đa ba năm nếu họ hoàn thành chương trình học toàn thời gian trong thời gian ít nhất hai năm. Các chương trình học dài hơn tám tháng nhưng ngắn hơn hai năm có thể đủ điều kiện nhận PGWP phù hợp với thời lượng chương trình của họ.

Để đủ điều kiện, sinh viên quốc tế phải đến học tập Designated Learning Institution (DLI) ở Canada. IRCC đã cho phép một số tính linh hoạt trong các tiêu chí đủ điều kiện do hậu quả của đại dịch. Ví dụ, IRCC hiện đang cho phép sinh viên quốc tế hoàn thành 100% chương trình học trực tuyến từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022.

Công dân nước ngoài có thỏa thuận có đi có lại

International Experience Canada (IEC) được thiết kế để cho phép thanh niên nước ngoài từ hơn 30 quốc gia khác nhau đến làm việc tại Canada.

Thanh niên từ 18 đến 35 tuổi có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực Working Holiday . Những người tham gia không cần lời mời làm việc, nhưng sẽ cần đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện tham gia IEC.

IEC thường yêu cầu các ứng viên phải có số tiền tương đương $ 2.500 CAD để trang trải chi phí, không đi cùng với người nhà, phải được nhận vào Canada, trong số các tiêu chí khác.

Vợ / chồng và luật chung của người Canada và cư dân tạm thời

Canada cung cấp các lựa chọn giấy phép lao động ngắn hạn cho vợ / chồng của người Canada, người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế.

Vợ / chồng của công dân Canada và thường trú nhân có thể đủ điều kiện để được cấp Giấy phép lao động ngắn hạn cho vợ / chồng nếu họ đang nộp đơn theo diện tài trợ nội địa và sống ở Canada với người bạn đời của họ.

Vợ hoặc chồng của người lao động nước ngoài tạm thời cũng có thể có được giấy phép lao động ngắn hạn. Người lao động nước ngoài tạm thời phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định, chẳng hạn như có giấy phép lao động sẽ có hiệu lực trong sáu tháng sau khi nhận được giấy phép lao động vợ chồng công khai, trong số những người khác. Người lao động nước ngoài cũng phải đáp ứng một trong bốn điều kiện: làm việc tại National Occupational Classification (NOC) trình độ kỹ năng O, A, hoặc B; làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào khi được chấp nhận tham gia chương trình Atlantic Immigration (AIP); làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào có đề cử tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ từ Chương trình Provincial Nominee (PNP); hoặc làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào và có Quebec Selection Certificate (CSQ). Ngoài ra còn có các tiêu chí cụ thể của chương trình phải được đáp ứng tùy thuộc vào tình hình tạm thời của người lao động nước ngoài.

Cuối cùng, vợ / chồng của sinh viên quốc tế có thể nhận được giấy phép lao động ngắn hạn nếu họ có thể chứng minh với chính phủ rằng họ đang có một mối quan hệ thực sự và sinh viên quốc tế đang theo học một chương trình đủ điều kiện.

Ứng viên thường trú

Bridging Open Work Permits (BOWPs) cho phép những người đã nộp đơn xin thường trú ở lại Canada trong khi chờ quyết định về đơn đăng ký của họ.

Các chương trình nhập cư sau đây đủ điều kiện cho BOWP:

  • Federal Skilled Worker Program
  • Canadian Experience Class
  • Federal Skilled Trades Program
  • Provincial Nominee Program
  • Quebec Skilled Workers
  • Agri-Food Pilot Program

BOWP làm vậy để công dân nước ngoài không phải rời bỏ công việc của họ hoặc đất nước nếu tình trạng tạm thời của họ hết hạn trước khi đơn xin thường trú của họ được xử lý. Điều đó cũng có nghĩa là người sử dụng lao động không cần phải có giấy phép lao động dựa trên LMIA để giữ nhân viên của họ.

 

Nguồn: CICNews/ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN