Giỏ hàng

KẾT QUẢ NHẬP CƯ PNP CỦA CANADA THÁNG 2 NĂM 2022

Nhìn lại các bản cập nhật Chương trình Đề cử cấp tỉnh của tháng trước và rút ra kết quả từ khắp cả nước.

Chương trình Đề cử cấp tỉnh của Canada (PNP) đã phát hành hơn 5.000 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào tháng Hai.

PNP là một chương trình nhập cư do chính phủ liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ cùng quản lý. Nó cung cấp cho các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada cơ hội tạo ra các dòng nhập cư của riêng họ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động và các mục tiêu phát triển kinh tế của họ.

Canada đã giới thiệu PNP vào năm 1998 để phổ biến lợi ích của việc nhập cư đồng đều hơn giữa các tỉnh và khuyến khích nhập cư đến các tỉnh nhỏ hơn và các khu vực ít dân cư của đất nước. Ngày nay, PNP chiếm một tỷ trọng đáng kể trong việc nhập cư kinh tế đến hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada. Trên thực tế, nhiều tỉnh nhỏ hơn của Canada như Newfoundland và Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan phụ thuộc vào chương trình này để đáp ứng nhu cầu nhân khẩu học và lực lượng lao động của họ. Đến năm 2024, chỉ riêng PNPs dự kiến ​​sẽ có hơn 93.000 người nhập cư mỗi năm được nhận làm thường trú nhân.

PNP được liên kết với Express Entry
Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia đều có ít nhất một luồng PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, là hệ thống quản lý của Canada cho ba chương trình nhập cư: Canada Experience Class (CEC), Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP) và Liên bang Chương trình giao dịch có tay nghề (FSTP).

Các luồng PNP liên kết với Express Entry, còn được gọi là PNP “nâng cao”, cho phép một tỉnh chọn các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry và mời họ đăng ký đề cử cấp tỉnh.

Trong nỗ lực giảm bớt tình trạng tồn đọng và chậm trễ xử lý hiện đang ảnh hưởng đến người nộp đơn thường trú nhân, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tạm dừng cấp lời mời Express Entry cho các ứng viên FSWP, CEC và FSTP. Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là sự gián đoạn tạm thời và mặc dù ông chưa đưa ra ngày nào, nhưng Bộ trưởng Bộ Nhập cư của Canada, Sean Fraser, gần đây đã chỉ ra rằng các vòng mời cho các chương trình này sẽ tiếp tục trong “thời gian ngắn hạn”. Hơn nữa, với tầm quan trọng của PNP đối với các tỉnh và vùng lãnh thổ, IRCC đảm bảo rằng các lời mời Express Entry cho các ứng viên PNP tiếp tục được cấp hai tuần một lần.

Trên thực tế, tháng 2 đã chứng kiến ​​2.145 Thư mời nộp đơn kỷ lục được gửi qua hai vòng, gần gấp đôi so với tháng trước với tổng cộng 1.428 ứng viên PNP được mời qua hai vòng rút thăm.

Alberta
Tháng Hai là một tháng quan trọng đối với PNP của Alberta. Tỉnh đã công bố đổi tên sở và ra mắt hai luồng mới hỗ trợ di dân về các vùng nông thôn của tỉnh. Vào tháng 2, Alberta cũng đã công bố kết quả của hai đợt rút thăm được tổ chức thông qua Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta. Tỉnh đã mời 350 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 18 tháng 1 và 400 ứng viên khác vào ngày 1 tháng 2 theo dòng Alberta Express Entry.

British Columbia
Thông qua Chương trình Đề cử của Tỉnh bang British Columbia, tỉnh hàng tuần mời các ứng cử viên có điểm số cao nhất của tỉnh. Các ứng viên được mời có thể đăng ký Express Entry British Columbia, Kỹ năng Nhập cư, cũng như Dòng công nghệ. Các chương trình PNP này là một số chương trình hoạt động tích cực nhất trong cả nước.

Vào tháng 2, tỉnh đã mời tổng cộng 624 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Manitoba
Manitoba cấp thư mời thường xuyên thông qua ba luồng sau: Lao động có tay nghề ở Manitoba, Lao động có tay nghề ở nước ngoài và Luồng giáo dục quốc tế. Tỉnh đã tổ chức hai đợt rút thăm vào tháng trước, lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 2 và lần thứ hai vào ngày 26 tháng 2. Tổng cộng có 551 Thư tư vấn nộp hồ sơ đã được phát hành, trong đó 134 lá thư được gửi cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry hợp lệ.

Nova Scotia
Chương trình Đề cử Nova Scotia (NSNP) đã mời 278 y tá có hồ sơ trong hệ thống Express Entry vào ngày 8 tháng 2. Cụ thể hơn, NSNP đã mời các y tá có thể đủ điều kiện tham gia Dòng ưu tiên Thị trường Lao động của Nova Scotia và có nghề nghiệp thuộc Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia ( NOC) 3012.

Ontario
Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP) đã hoạt động rất tích cực vào tháng Hai. Vào ngày 8 tháng 2, OINP đã ban hành 828 thông báo quan tâm đến các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia các luồng Ưu tiên về vốn nhân lực (HCP) cho Công nhân có tay nghề nói tiếng Pháp và Express Entry của Ontario.

Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 2, tỉnh đã mời 749 ứng viên tham gia chương trình Giới thiệu việc làm cho Nhà tuyển dụng: Lao động nước ngoài và các luồng Kỹ năng theo yêu cầu.

Vào ngày 22 tháng 2, Ontario một lần nữa ban hành thông báo quan tâm đến các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia luồng HCP Express Entry của Ontario. Đây là một kết quả thu hút đáng kể với 773 lời mời được đưa ra, nhưng cũng bởi vì phạm vi điểm bao gồm tối đa 600 điểm — số điểm cao nhất mà các ứng viên Express Entry có thể kiếm được mà không có sự đề cử của tỉnh. Trước buổi rút thăm này, các ứng cử viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trên phạm vi tối đa sẽ không đủ điều kiện để được đề cử.

Cùng ngày hôm đó, Ontario cũng đưa ra tám Lời mời tuyển dụng cho Nhà tuyển dụng: Lời mời theo luồng Lao động nước ngoài, lần này nhắm vào các ứng viên của Dự án Con đường Di động Kinh tế.

Vào ngày 23 tháng 2, tỉnh đã thông báo rằng những người quan tâm đến việc được mời đăng ký vào Dòng Doanh nhân, không còn phải liên hệ với chương trình để yêu cầu mẫu đăng ký EOI mà bây giờ có thể đăng ký một EOI bằng Cổng thông tin điện tử.

Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 2, Ontario đã đưa ra 818 lời mời có mục tiêu cho các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia luồng Giao dịch có tay nghề cao của Ontario và cũng giống như đối với buổi rút thăm luồng Express Entry HCP, đã loại bỏ giới hạn CRS.

Tổng cộng, Ontario đã mời 3.176 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang, nhiều hơn bất kỳ tỉnh bang nào khác.

Đảo Hoàng tử
Các buổi rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) được lên lịch và tổ chức mỗi tháng một lần. PEI PNP đã tổ chức bốc thăm được tổ chức vào ngày 17 tháng 2 và mời 117 ứng viên từ luồng Tác động lao động và Nhập cảnh nhanh và 6 ứng viên từ luồng Tác động kinh doanh.

Nguồn: CICNews/ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN