Giỏ hàng

HỒ SƠ NHẬP CƯ CỦA CANADA ÍT THAY ĐỔI SO VỚI THÁNG 1

Vẫn còn 2,1 triệu đơn đăng ký trong kho với các đơn đăng ký thường trú và quốc tịch tăng nhẹ nhưng ít hơn đối với tạm trú.

Trong một email gửi tới CIC News, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) báo cáo rằng số lượng người nộp đơn trong kho vẫn phù hợp với dữ liệu tháng 1, chỉ hơn 2,1 triệu.

Dữ liệu hiện tại kể từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2.
 
Hàng tồn kho trên tất cả các ngành kinh doanh đã tiến triển như sau kể từ tháng 7 năm 2021:
 
 • Ngày 2-3 tháng 1 năm 2023: 2.152.220 người
 • Ngày 3 tháng 12 năm 2022: 2.243.097 người
 • Ngày 3 tháng 11 năm 2022: 2.411.388 người
 • Ngày 30 tháng 9 năm 2022: 2.600.000 người (con số được IRCC làm tròn)
 • Ngày 31tháng 08 năm 2022: 2.583.827 người
 • Ngày 15-17 tháng 7 năm 2022: 2.679.031 người
 • Ngày 1-6 tháng 6 năm 2022: 2.387.884 người
 • Ngày 30 tháng 4 - Ngày 2 tháng 5 năm 2022: 2.130.385 người
 • Ngày 11-12 tháng 4 năm 2022: 2.031.589 người
 • Ngày 15 và 17 tháng 3 năm 2022: 1.844.424 người
 • Ngày 1 tháng 2 năm 2022: 1.815.628 người
 • Ngày 15 tháng 12 năm 2021: 1.813.144 người
 • Ngày 27 tháng 10 năm 2021: 1.792.404 người
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021: 1.447.474 người

Hàng tồn kho hiện tại

Số lượng công dân hiện có 302.980 người nộp đơn tính đến ngày 1 tháng 2, so với 301.388 từ dữ liệu ngày 3 tháng 1.
 
Kiểm kê hộ khẩu thường trú là 523.557 người vào ngày 31 tháng 1, so với 521.552 từ dữ liệu ngày 2 tháng 1.
 
Cũng trong ngày 31 tháng 1, tổng số nhân khẩu tạm trú là 1.294.974 người, so với 1.329.280 từ dữ liệu ngày 2 tháng 1.
 
Do đó, đã có sự gia tăng ở hai trong số ba loại chính. Tuy nhiên, đã có sự sụt giảm chỉ hơn 34.000 đơn đăng ký tạm trú trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2.
 

Hạng mục nhập cư

Những người kể từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2

Hộ khẩu thường trú

523,557

Tạm trú

1.294.974

Quyền công dân

302.980

Tổng cộng

2.121.511

 

Hàng tồn kho Express Entry và PNP

Dữ liệu từ IRCC cho thấy 47.868 người nộp đơn cho các chương trình Express Entry đang xếp hàng kể từ ngày 31 tháng 1. Đây là mức giảm nhẹ 541 kể từ dữ liệu ngày 3 tháng 1, đứng ở mức 48.409.
 
IRCC đã tiếp tục tổ chức các vòng mời cho các ứng viên Express Entry từ tất cả các chương trình vào tháng 7 năm ngoái. Các lần rút thăm được giới hạn cho các ứng viên trong Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022, do IRCC đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ trong sáu tháng hoặc ít hơn cho các ứng dụng Express Entry. Việc tạm dừng các lời mời Express Entry tham gia Chương trình Lao động có tay nghề Liên bang (FSWP) và các ứng cử viên Lớp Kinh nghiệm Canada đã cho phép IRCC giảm lượng hàng tồn kho của Express Entry và quay trở lại tiêu chuẩn dịch vụ sáu tháng cho những người nhận được lời mời đăng ký kể từ ngày 6 tháng 7.
 
PNP có tổng số 66.214 người nộp đơn (cả đơn cơ bản và đơn nâng cao kết hợp), đây là mức tăng đáng kể so với dữ liệu kiểm kê PNP tháng 1 là 62.720 người.

Hàng tồn kho lớp học gia đình

Hàng tồn kho cho tất cả các chương trình nhập cư hạng gia đình giảm nhẹ xuống 124.771 so với 125.631 từ dữ liệu ngày 3 tháng 1.
Chương trình tài trợ Vợ chồng và Đối tác là một trong những ngành có số lượng tồn kho lớn nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ở mức 61.191, giảm nhẹ so với 61.481 vào ngày 3 tháng 1.
 
Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP) có tổng số 52.801 người so với 52.960 người đang chờ quyết định vào tháng Giêng.

Tiêu chuẩn dịch vụ

Các tiêu chuẩn dịch vụ đưa ra mốc thời gian hoặc mục tiêu dự kiến, trong khoảng thời gian cần thiết để xử lý một ứng dụng. Tiêu chuẩn dịch vụ khác với lượng thời gian thực tế mà IRCC cần để xử lý các ứng dụng. Các ứng dụng không được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ cho chương trình của chúng được phân loại là tồn đọng.

IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% đơn đăng ký trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong một khoảng thời gian hợp lý. Điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại ứng dụng. Ví dụ: đơn xin thường trú thông qua chương trình Express Entry có tiêu chuẩn là sáu tháng. Nó dài hơn đối với các ngành kinh doanh thuộc tầng lớp kinh tế khác. IRCC tuyên bố tiêu chuẩn dịch vụ của họ đối với bảo lãnh cấp gia đình vợ/chồng và con cái là 12 tháng.
Đơn xin tạm trú có tiêu chuẩn dịch vụ nằm trong khoảng từ 60-120 ngày tùy thuộc vào loại đơn (công việc hoặc học tập) và nếu nó được nộp trong Canada hay từ nước ngoài.
 
Nguồn: CICNews/ ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN