Giỏ hàng

GIA HẠN CHUYỂN ĐỔI VISA DU LỊCH SANG WORK PERMIT

Khách du lịch có thể tiếp tục nộp đơn xin giấy phép làm việc trong Canada với chính sách tạm thời được gia hạn thêm 2 năm Ottawa, ngày 28/02/2023, những người đang ở Canada với tư cách là khách du lịch và nhận được lời mời làm việc hợp lệ sẽ tiếp tục có thể nộp đơn và nhận giấy phép làm việc mà không phải rời khỏi Canada. 

Với khách du lịch đã nộp đơn theo chính sách công này - những người đã có giấy phép làm việc trong vòng 12 tháng qua - cũng sẽ tiếp tục có thể yêu cầu ủy quyền công việc tạm thời để bắt đầu làm việc cho nhà tuyển dụng mới nhanh hơn. Theo thông tin cũ, chính sách chuyển đổi từ visa du lịch sang work permit đã hết hiệu lực ngày 28/2/2022. Tuy nhiên, chính sách công tạm thời của Covid này đã được gia hạn thêm 2 năm, tức sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2025. 
 
Với chính sách tạm thời này, những người có visa du lịch trở thành một lựa chọn cho các nhà tuyển dụng tại Canada. Vì thực tế, nền kinh tế Canada đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động đáng kể trong giai đoạn mở rộng kinh tế. 
 
Trước khi thay đổi chính sách tạm thời này, những người nộp đơn xin làm việc ở Canada thường cần phải xin giấy phép công việc ban đầu trước khi họ đến Canada. Nếu bạn đã ở Canada với tình trạng khách du lịch, khi được chấp thuận giấy phép làm việc, bạn sẽ cần rời khỏi Canada để được cấp giấy phép làm việc. Với chính sách mới này, việc rời khỏi Canada là không cần thiết. 

Để đủ điều kiện để nộp đơn work permit từ visa du lịch, bạn cần có các điều kiện sau: 

- Có trạng thái hợp lệ ở Canada với tư cách là khách du lịch 
- Có một lời mời làm việc được hỗ trợ bởi đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hoặc đề nghị làm việc của LMIA 
- Nộp đơn xin giấy phép làm việc dành riêng cho nhà tuyển dụng không muộn hơn ngày 28 tháng 2 năm 2025 
- Đáp ứng tất cả các tiêu chí tiêu chuẩn khác 
 
Các ứng viên hiện đang có tình trạng visitor visa, nhưng đã có giấy phép làm việc hợp lệ trong 12 tháng qua, có thể làm theo các hướng dẫn đặc biệt để được ủy quyền công việc tạm thời để bắt đầu làm việc cho nhà tuyển dụng mới trước khi đơn xin giấy phép làm việc của họ được hoàn tất. 
Nguồn: Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada - Chính Phủ Canada

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN