Giỏ hàng

ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH BỊ TỪ CHỐI CẦN PHẢI LÀM GÌ?

Người nộp đơn xin quốc tịch Canada có thể nộp đơn lại hoặc yêu cầu Tòa án Liên bang Canada xem xét tư pháp nếu đơn xin nhập quốc tịch của họ bị Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) từ chối.

Vào năm 2023, hơn “354.000 người đã trở thành công dân Canada trong hơn 3.000 buổi lễ nhập quốc tịch được tiến hành trên khắp đất nước.” Đây là theo dữ liệu do IRCC công bố.

Mặc dù con số này thể hiện sự suy giảm nhỏ từ năm 2022 – 1 năm có hơn 375.000 công dân nước ngoài trở thành công dân Canada – nhưng số người nhập quốc tịch Canada đã tăng đáng kể trong 4 năm qua.

Trên thực tế, vào năm 2019, con số này chỉ là 254.513, nghĩa là số lượng công dân Canada mới vào năm 2023 cao hơn khoảng 39% so với 4 năm trước đó.

Mặc dù số lượng công dân nước ngoài xin quốc tịch Canada ngày càng tăng trong những năm gần đây, nhưng vẫn có khả năng nhiều người nộp đơn bị IRCC từ chối đơn xin nhập quốc tịch. Nếu điều này xảy ra, người nộp đơn có hai lựa chọn:

Lựa chọn 1: Nộp đơn xin lại quốc tịch Canada

Việc đơn xin nhập quốc tịch Canada bị IRCC từ chối không ngăn cản, nếu đương đơn vẫn muốn nộp đơn lại. Nói cách khác, người nộp đơn có thể ngay lập tức nộp đơn xin lại quốc tịch Canada nếu họ muốn, vì chính phủ liên bang không áp đặt thời gian chờ đợi.

IRCC làm rõ rằng các đơn đăng ký quốc tịch mới phải bao gồm việc thanh toán phí đăng ký mới cùng với “tất cả các biểu mẫu và tài liệu được yêu cầu”. Ngoài ra, bộ nhập cư Canada cảnh báo người nộp đơn “đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch Canada trước khi nộp lại”.

Lựa chọn 2: Yêu cầu xem xét tư pháp

Lựa chọn khác dành cho người nộp đơn là theo đuổi việc xem xét tư pháp đối với quyết định của Tòa án Liên bang Canada. Những người nộp đơn xin quốc tịch bị từ chối có 30 ngày “kể từ ngày [ghi rõ] trên thư từ chối nộp đơn” để được xem xét tư pháp.

Lưu ý: IRCC làm rõ rằng việc theo đuổi việc xem xét tư pháp “không phải là kháng cáo quyết định”.

Nhận được đánh giá tư pháp về việc từ chối đơn xin nhập quốc tịch là một quy trình gồm hai bước bắt đầu bằng việc xin nghỉ phép.

IRCC lưu ý rằng trong bối cảnh này, có nghĩa là “sự cho phép” được Tòa án xét xử vấn đề tại phiên điều trần bằng miệng.

Để thành công trong giai đoạn đầu tiên này, theo IRCC, “người nộp đơn phải đáp ứng được Tòa án rằng đơn đăng ký nêu ra” “một vấn đề nghiêm trọng hoặc một vấn đề có thể tranh cãi mà đơn đăng ký có thể thành công”.

Tại thời điểm này, một trong hai điều thường sẽ xảy ra. Thẩm phán Tòa án Liên bang sẽ từ chối đơn xin nghỉ phép, hoặc thẩm phán sẽ cho phép “cho phép bắt đầu đơn xin xem xét tư pháp”.

Trong trường hợp đầu tiên, khi đơn xin nghỉ phép bị từ chối, IRCC lưu ý rằng đơn của người nộp đơn sẽ bị bác bỏ. Do đó, đơn đăng ký “không thể tiếp tục được nữa vì không có quyền kháng cáo quyết định cho nghỉ phép của Tòa án”.

Mặt khác, khi được thẩm phán Tòa án Liên bang cho phép, “Tòa án [sau đó ấn định] ngày xét xử [cũng như một số khung thời gian có liên quan]” liên quan đến vụ việc. Ví dụ về những điều mà Tòa án sẽ ấn định mốc thời gian bao gồm ngày mà các bên phải nộp các lập luận tương ứng của mình và tiến hành kiểm tra chéo.

Nguồn: CIC News/ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN