Giỏ hàng

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CLOSE WORK PERMIT MÀ VẪN BỊ MẤT VIỆC LÀM

Có một vài lựa chọn để bạn tiếp tục làm việc tại Canada.

Canada cung cấp nhiều loại giấy phép lao động khác nhau cho nhân tài toàn cầu.

Canada có một loại giấy phép lao động là giấy phép lao động đóng (Close Work Permit), yêu cầu người lao động có tay nghề nước ngoài làm việc độc quyền cho một chủ lao động duy nhất. Trong trường hợp này, chủ lao động đó phải đạt được Labour Market Impact Assessment (LMIA) trước khi cung cấp cho người nước ngoài một lời mời làm việc. LMIA được sử dụng để đảm bảo rằng việc tuyển dụng một công dân nước ngoài có tác động tích cực hoặc trung lập đến thị trường lao động Canada.

Giấy phép lao động đóng (Close Work Permit), còn được gọi là giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động, cho phép người lao động làm việc ở Canada theo các điều kiện liên quan đến giấy phép lao động, chẳng hạn như:

  • Tên của nhà tuyển dụng cụ thể mà người lao động có thể làm việc,
  • Người lao động có thể làm việc trong bao lâu,
  • Địa điểm làm việc của người lao động.

Mất việc làm khi giấy phép lao động đóng (Close Work Permit) hợp lệ

Nếu người lao động bị mất việc làm trong khi đang giữ giấy phép lao động đóng (Close Work Permit) hợp lệ, người lao động sẽ không thể làm việc cho chủ lao động hiện tại của mình hoặc làm một công việc khác cho một chủ lao động khác. Tuy nhiên, miễn là giấy phép vẫn còn hiệu lực, người lao động có thể ở lại Canada một cách hợp pháp mà không cần việc làm.

Nếu người lao động muốn tiếp tục làm việc thì phải thay đổi các điều kiện trong giấy phép lao động của mình. Khi bắt đầu một công việc mới, người lao động phải đủ điều kiện và nộp đơn xin giấy phép lao động mới. Người lao động KHÔNG ĐƯỢC PHÉP bắt đầu làm một công việc mới cho một chủ lao động mới TRƯỚC KHI nhận được giấy phép lao động mới với các điều kiện làm việc mới.

Người lao động cũng có thể nộp đơn xin chuyển sang giấy phép lao động mở (Open Work Permit). Giấy phép lao động mở (Open Work Permit) không bị ràng buộc bởi một chủ lao động hoặc nghề nghiệp. Nói cách khác, giấy phép lao động mở cho phép tự do di chuyển giữa các nơi làm việc, chủ lao động, nghề nghiệp hoặc địa điểm (trong Canada). Có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở (Open Work Permit) từ bên trong hoặc bên ngoài Canada.

Ngoài ra, giấy phép lao động mở (Open Work Permit) được miễn một số yêu cầu liên quan đến việc xin giấy phép lao động đóng (Close Work Permit) ở Canada. Không cần phải có lời mời làm việc hoặc LMIA tích cực để đủ điều kiện xin giấy phép làm việc mở (Open Work Permit).

Nếu bị lạm dụng/bóc lột trong công việc. Người lao động có những lựa chọn gì?

Nếu người lao động đang bị lạm dụng hoặc có nguy cơ bị lạm dụng tại nơi làm việc của bạn ở Canada, có thể đủ điều kiện xin giấy phép lao động mở (Open Work Permit) cho những người lao động bị tổn thương.

Giấy phép lao động mở (Open Work Permit) dành cho những người lao động dễ bị tổn thương được thiết kế để bảo vệ các quyền của bạn với tư cách là người lao động ở Canada bằng cách giúp người lao động thoát khỏi tình trạng làm việc bị bóc lột hoặc lạm dụng và tìm một công việc mới. Tuy nhiên, đó là một giải pháp tạm thời, nghĩa là sẽ có thời hạn sử dụng và không thể gia hạn.

Khi người lao động có loại giấy phép này, sẽ có thời gian để tìm một chủ lao động mới và xin giấy phép làm việc mới.

Nguồn: CICNews/ ICAC dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN