Giỏ hàng

CHỨNG CHỈ PTE ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Vào ngày 30/01/2024, IRCC đã chính thức chấp thuận kết quả từ bài thi PTE Core để đánh giá năng lực ngoại ngữ bắt buộc cho các hồ sơ xin Thường trú nhân.

Yêu cầu về ngôn ngữ dành cho Chương trình đề cử tỉnh bang:

Tất cả hồ sơ đăng ký Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), không bao gồm luồng Express Entry, phải nằm trong hệ thống phân loại nghề nghiệp Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm - TEER 4 và 5 của hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia - NOC đều phải trải qua bài kiểm tra ngôn ngữ bắt buộc (ngoại trừ những hồ sơ theo Chương trình thí điểm New Brunswick’s Critical Worker) và phải đạt được mức điểm tối thiểu theo Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada - CLB 4.0 ở mỗi kỹ năng trong số 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết) trước khi nhận được Chứng chỉ Đề cử tỉnh bang.

Đơn xin Thường trú nhân phải nộp kèm bản sao hoặc bản sao điện tử kết quả kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh đương đơn đáp ứng được yêu cầu ngoại ngữ tối thiểu của chương trình.

Các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận:

  • International English Language Testing System (IELTS General Training)
  • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)
  • PTE Core
  • Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) to test proficiency in French
  • Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada) to test proficiency in French

 

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN