Giỏ hàng

CANADA TĂNG THỜI HẠN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠM THỜI CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP QUỐC TẾ

Canada gần đây đã tăng thời hạn hiệu lực của thư ủy quyền làm việc tạm thời cấp cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế ở nước này đang chờ quyết định về đơn xin giấy phép lao động của họ.

Thư ủy quyền làm việc giờ đây sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 180 ngày kể từ thời điểm nộp đơn, thay vì 120 ngày như trước đây.

Thư ủy quyền làm việc tạm thời là gì?

Thư ủy quyền làm việc tạm thời là tài liệu do IRCC cấp để tuyên bố rằng sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể bắt đầu làm việc trước khi đơn xin giấy phép lao động của họ nhận được quyết định cuối cùng từ IRCC.

Những tài liệu này được cấp cho sinh viên quốc tế, những người có thể làm việc toàn thời gian trong khi chờ quyết định về đơn xin giấy phép lao động của họ. Điều này cho phép sinh viên tốt nghiệp bắt đầu làm việc trước khi họ nhận được quyết định từ IRCC về đơn xin giấy phép lao động của mình.

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế phải đáp ứng những điều kiện gì để được cấp thư làm việc tạm thời?

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế muốn làm việc trước khi nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải:

  • Đã có giấy phép học tập hợp lệ tại thời điểm nộp đơn xin giấy phép lao động;
  • Đã hoàn thành chương trình học của họ;
  • Đã đáp ứng các yêu cầu để làm việc mà không cần giấy phép lao động, cụ thể là:
  • Họ là sinh viên toàn thời gian theo học tại Cơ sở học tập được chỉ định (DLI);
  • Họ đang theo học chương trình đào tạo nghề hoặc chuyên nghiệp sau trung học kéo dài ít nhất 8 tháng;
  • Họ đã nhận được bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ khóa học của họ; Và
  • Số giờ làm việc không vượt quá số giờ làm việc cho phép đối với sinh viên toàn thời gian ở Canada, lưu ý rằng từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, sinh viên có thể làm việc nhiều hơn giới hạn 20 giờ một tuần thông thường được phân bổ, nhờ có chính sách tạm thời do IRCC ban hành.
Nguồn: CIC News/ICAC dịch

 

 

 

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN