Giỏ hàng

ALBERTA MỞ LẠI DIỆN OPPORTUNITY STREAM VÀ CÔNG BỐ CÁC THAY ĐỔI VỀ CHỈ TIÊU NHẬP CƯ 2024

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AAIP) vừa công bố 2 thay đổi quan trọng trong các hướng dẫn nhập cư của bang.

Tin cập nhật quan trọng đầu tiên là diện Alberta Opportunity Stream sẽ chính thức mở nhận hồ sơ trở lại kể từ ngày 11/06/2024, sau một thời gian tạm dừng kể từ thông báo ngày 15/02 năm nay. Ngoài ra, chương trình cũng đồng thời đưa ra các hướng dẫn mới liên quan đến việc quản lý chỉ tiêu đề cử tỉnh bang cũng như thời gian xử lý hồ sơ nhập cư trong năm 2024, sau khi đã xác định chính thức mức chỉ tiêu đề cử tỉnh bang mà Bộ di trú đã phân bổ cho Alberta.

Cụ thể, hạn ngạch đề cử bang năm 2024 do Bộ di trú phân bổ cho Alberta là 9.750 đề cử. Đây là số lượng Đề cử tỉnh bang (Nomination) tối đa bang có thể cấp trong năm nay. Trước đó vào cuối tháng 3/2024, Thủ hiến bang Alberta – bà Danielle Smith – đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau nhằm yêu cầu tăng thêm chỉ tiêu nhập cho tỉnh bang tuy nhiên có vẻ như nỗ lực này đã không nhận được phản hồi tích cực nào.  

Tính đến ngày 29/5/2024, tỉnh đã ban hành 4.337 đề cử theo nhiều diện chương trình thuộc AAIP khác nhau. Vì vậy hiện nay tỉnh đang tổ chức phân bổ chỉ tiêu cho các diện chương trình liệt kê dưới đây với số lượng cân bằng cho mỗi diện trong 7 tháng còn lại của năm 2024. Các diện chương trình nhập cư chính của Alberta hiện nay gồm có: 

    • Diện Alberta Opportunity Stream 
    • Diện Rural Renewal Stream 
    • Diện ưu tiên Accelerated Tech Pathway 
    • Diện ưu tiên nhóm ngành Du lịch (Toursim and Hospitality Stream) 

Ngoài ra, tỉnh bang cũng công bố việc thay đổi cách thức nhận hồ sơ so với trước đây, đối với các diện chương trình nêu trên. Mỗi tháng tỉnh bang đề ra một ngày tiếp nhận hồ sơ cho các diện chương trình cho đến khi đạt được chỉ tiêu của tháng. Các hồ sơ chưa được tiếp nhận sẽ cần chờ đến đợt tiếp nhận hồ sơ của tháng tiếp theo.


Chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ nhập cư theo chương trình AAIP trong 7 tháng cuối năm 2024 

Diện chương trình 

11/06 

09/07 

13/08 

10/09 

08/10 

05/11 

10/12 

Alberta Opportunity Stream 

430 > 

444 

430 

444 

430 

444 

430 

Express Entry Stream
Accelerated Tech Pathway 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Rural Renewal Stream 

145 

160 

145 

160 

145 

160 

145 

Tourism and Hospitality Stream 

130 

143 

130 

143 

130 

143 

130 

Các diện doanh nhân 

Diện Du học sinh tốt nghiệp, Diện Kinh doanh Trang trại và vùng Nông thôn 

Hồ sơ diện doanh nhân vẫn đang được tiếp nhận, thời gian đáp ứng điều kiện xin đề cử tỉnh bang thường có chênh lệch, tùy thuộc vào thời điểm đương đơn đáp ứng điều kiện 

Tổng chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ nhập cư 

735 

797 

755 

797 

755 

797 

755 

 

Bản cập nhật mới của chương trình AAIP cũng xác nhận rằng điều kiện của các diện chương trình sẽ không có thay đổi so với trước đây


Thống kê số lượng đề cử tỉnh bang theo AAIP đã được cấp và lượng đề cử còn lại trong năm 2024 

Diện Rural Renewal Stream, Express Entry Stream và Alberta Opportunity Stream là ba diện chương trình còn lại nhiều chỉ tiêu nhất cho thời gian còn lại của năm 2024 tính đến ngày 29 tháng 5. 

Diện chương trình 

Số lượng PNP đã được cấp trong năm 2024 (tính đến 29/5/2024) 

Chỉ tiêu PNP được phân bổ (có thể thay đổi) 

Alberta Opportunity Stream 

2,245 

5,393 

Express Entry Stream 

983 

1,775 

Dedicated Healthcare Pathways 

228 

320 

Accelerated Tech Pathway 

536 

1,047 

Priority Sector Draws and other initiatives 

(Nhóm ngành nghề ưu tiên) 

116 

231 

Nhóm có liên kết gia đình và Ngành nghề đang có nhu cầu 

103 

177 

Rural Renewal Stream 

971 

1,900 

Tourism and Hospitality Stream 

135 

660 

Các diện doanh nhân 

Diện Du học sinh tốt nghiệp, Diện Kinh doanh Trang trại và vùng Nông thôn 

3 

22 

Tổng số lượng PNP 

4,337 

9,750 

 

Link chính phủ tỉnh bang Alberta về các tin tức cập nhật liên quan đến nhập cư: https://www.alberta.ca/aaip-updates  

 


Cập nhật mới của bang Alberta cho thấy tỉnh bang đang nỗ lực phân bổ hợp lý số lượng chỉ tiêu đề cử tỉnh bang được cho phép trong năm 2024 vào các nhóm chương trình nhập cư. Trong đó, ba diện chương trình vẫn còn nhiều chỉ tiêu trong 7 tháng cuối năm 2024 là Rural Renewal Stream, Alberta Opportunity Stream và Express Entry Stream. Tuy nhiên, với việc chỉ tiếp nhận một số lượng nhất định hồ sơ nhập cư vào một ngày ấn định hàng tháng, ứng viên cần có sự chuẩn bị sẵn sàng nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện của các diện chương trình và tranh thủ cơ hội nộp hồ sơ hàng tháng vào Alberta. Với mạng lưới kết nối chặt chẽ và rộng khắp với đối tác ở Alberta trong nhiều năm qua, ICAC đã và đang hỗ trợ khách hàng nhanh chóng tìm kiếm công việc phù hợp có đi kèm cơ hội định cư và chuẩn bị hồ sơ tốt nhất, nhằm giúp khách hàng đạt được đề cử tỉnh bang Alberta theo các chương trình đề cử tỉnh bang trong 7 tháng còn lại của năm 2024.
 

 

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICAC tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN